top of page

Belgelendirme Hizmetleri

Belgelendirme danışmanlığı faaliyetlerini 2006 yılından beri sürdüren firmamız Türkak ve Yurtdışı IAF üyesi akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuş çeşitli markalar üzerinden belgelendirme hizmetini ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.
ISO 9001 Belgesi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi;

Müşteri kurumun varoluş nedenidir ve ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi bu temel üzerine kurulmuştur. Kalite Yönetim Sistemi, PLANLA – UYGULA – KONTROL ET – ÖNLEM AL prensibine dayanmaktadır.

 

Birçok ihalenin asgari şartlarından olan bu belge aynı zamanda bazı firmalara tedarikçi ve taşeron olmanın da vazgeçilmez şartlarından biri olmuştur...

ISO 27001 Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; İşletmelerin gelişen teknolojilerle beraber her geçen gün daha fazla iş yüklediği bilgi alt yapılarının güvenliğini sağlamaya dönük oluşturulmuş bir modeldir.

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde kurumlar bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler analizi ederek, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar verirler.

Birçok ihalenin asgari şartlarından olan bu belge aynı zamanda bazı firmalara tedarikçi ve taşeron olmanın da vazgeçilmez şartlarından biri olmuştur...

ISO 50001Belgesi

ISO 50001 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi;

Özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve kurarak tüm kuruluşların enerjilerinin yönetilmesini amaçlar.

 

Standardın ulusal ve uluslararası sektörlerde kamu ve özel ayrımı olmaksızın geniş uygulanabilirliği sayesinde enerji kullanımını azaltmayı sağladığı tespit edilmiştir. Günümüzde enerji dönüşümüne ilişkin bazı devlet teşviklerinin asgari şartlarından birisi de bu belgeye sahip olmaktır...

ISO 14001 Belgesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi;

Organizasyonun diğer faaliyetleri ile entegre edildiği taktirde hem uluslararası ticarette kalite ve çerreye duyarlılık konularında güvence sağlayarak ticaret işlemlerini kolaylaştırmakta hem de olumlu bir imaj yaratarak firma ürün veya hizmetlerinin satış miktarlarını artırmaktadır.

 

Yasal çever şartlarına sağlayarak yüklü cezaların ödenmesini engellemektedir. İhalelerde asgari şartlardandır...

ISO 45001 Belgesi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi;

Çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, kontrol altına alınması, minimim seviyeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması için uygulamada bir rehber özelliği taşır.

 

Mevzuatın sıkı baskısının hissedildiği günümüzde yasal şartları karşılama ve yüklü cezalardan kurtulma konusunda avantaj sağlayacaktır...

ISO 22000 Belgesi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; 

Kuruluşlar tarafından kanunların gereklerine odaklanmış, kuruluş gıda güvenliği yönetim sisteminde, yasal ve düzenleyici gereksinimlerle ilgili uygulamaları karşılayacak bir organizasyon gerektirmektedir.

 

Gıda hijyeni, sağlığı koruyan bir bilim dalırır. Gıda hijyeni, temizlikten çok gıdanın, üretimden müşteriye ulaşma anına kadar (tarladan çatala) olan güvenliğinden emin olmak için bütün gerekli ölçümleri içerir. Birçok ihalenin asgari şartlarından olan bu belge aynı zamanda bazı firmalara tedarikçi ve taşeron olmanın da vazgeçilmez şartlarından biri olmuştur...

ISO 10002 Belgesi

ISO 10002 Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi;

Müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşları ilgilendirir. Bu yönetim sistemi kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörlerde dahil olmak üzere her tür ve boyuttan işletmenin genel bir gerekliliğidir.

 

Bu yöntemle işletmeler, hizmet ettikleri insanlardan çok şey öğrenmektedirler. Diğer işletmelerin ulaşamadığı düzeyde kalite, hizmet ve güvenilirlik sunmaktadırlar...

İLETİŞİM FORMU

Ayrıntılarınız gönderildi

bottom of page