top of page

2. ve 3. Taraf Denetim Hizmetleri

“Yalnızca sıradan insanlar kendi potansiyellerinin daima en iyi noktasındadırlar.” 
W.Someset Maugham
Belgelendirme Kuruluşları Denetim Hizmeti

2008 Yılından Beri belgelendşrme kuruluşlarına Baş denetçi ve Denetçi sağlayarak denetim hizmetlerinde çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

 

Bu kapsamda hizmet verdiğimiz belgelendirme kuruluşlarının denetçi havuzlarında Akreditasyon gereklerini karşılayacak donanıma sahip denetçilerimiz ile bulunmaktayız ve firmaların iyileştirme potansiyellerini ortayaçıkaran denetim raporları ile hizmet vermekteyiz...

Tedarikçi ve Taşeron Dentimleri

Kuruluşların bayilerinin, tedarikçi ve taşeronlarının durumunu tespit edebilmeleri için sürekli yerinde denetim yapmaları artık bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.Bizler hem Belgelendirme kuruluşlarının müşterilerini denetlemesi hem de kuruluşların bayi, taşeron ve tedarikçilerini denetlemesi konusunda beraber belirlenen kriterler doğrultusunda uluslarası denetim standardı çerçevesinde bu faaliyetlerimize 2008 yılından beri güçlü denetçi kadromuz ile devam etmekteyiz.

Madencilik Denetimleri

Maden mühendislerinden oluşan kadromuz ile madencilik faaliyetlerinin mevzuat gereklerini karşılayıp karşılamadığı, muhtemel maruz kalınabilecek cezai yaptırımlar ve önlenebilecek cezai durumların tespiti konusunda denetimlerde bulunup iyileştirici raporlar hazırlamaktayız...

İş sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri;

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri kapsamında, 

- Risk analizlerinin yapılması ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi 
- Kurulıuşların ihtiyaç duyduğu tüm yönerge ve talimatların belirlenmesi
- İş kazası sonucu yapılacakların belirlenmesi 
- Acil durum planları ihtiyaçlarının tespiti

- Mevzuatın istediği gereklerin karşılanıp karşılanmadığı

hususlarında iyileştirici raporlar sunmaktayız...

bottom of page