top of page

HAVACILIK DANIŞMANLIĞI

PAN-OPS Uygulamaları, Mania değerlendirme - Havacılık çalışması, Heliport Danışmanlığı(Teknik Saha Çalışması, Yapım izni, İşletim izni,  VFR, IFR yaklaşım usulleri vb.)

HELİPORT RUHSATLANDIRMA İŞLEMLERİ

Heliport.jpg

Helikopter pistleri veya helikopter iniş-kalkış alanları olarak da adlandırılan heliportların yapımı ve işletimi  yasal  izne tabidir. Bu hususları düzenleyen Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği yeniden revize edilerek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 3 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz  konusu yönetmelik Sivil hava ulaşımına açık heliportların yapımı ve işletimi ile ilgili heliportların yapımcılarını ve işletmecilerini, heliport kullanıcılarını, heliport yöneticilerini, acil iniş alanı ve/veya heliport ile ilgili görüş verecek kamu kurum ve kuruluşlarını ve acil iniş alanı yapmak ve/veya işletmek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken usul ve esasları belirlemektedir.

HELİPORT4.webp

Heliportların yasal mevzuata uygun olarak izinlendirme işlemlerin tamamlanması gerek  teknik açıdan uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması mevcut kanunlara uyumu için önem arz etmektedir. Bu kapsamda firmamız heliport yapım izni ve işletme ruhsatlandırma işlemlerinin her bir aşamasında rehberlik yapmaktadır.

 Heliport yapım izni ve ruhsatlandırma işlemleri;;

 

Heliport Yapım izni işlemleri

 • Heliport için teknik saha incelenmesi (Technical site survey)

 • Heliport yapım müracaatı için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması

 • Heliport planı

 • Yükseltilmiş heliport için mimari proje hazırlanması

 • Yükseltilmiş heliport için mukavemet raporu (üniversite ve İMO onaylı)

 • Coğrafi koordinatların belirlenmesi

Heliport inşaat ve ruhsatlandırma işlemleri

 • Heliport yerleşim planının hazırlanması ve kontrol hizmetleri

 • Heliport İşletme Ruhsatı başvurusunun hazırlanması

 • Heliport İşletme Ruhsat Temdit İşleri

 •  Heliport Uyarıcı Levhaların Hazırlanması

Heliport dokümantasyon işlemleri

 • Heliport Bilgi Formları

 • Heliport Kayıt Sistemi

 • Heliport İşletme Talimatının hazırlanma

 • Heliport İşletme Talimatının hazırlanması

 • Heliport Kurtarma ve Yangınla Mücadele Talimatının hazırlanması

 • Heliport Acil Durum Planlarının Hazırlanması

Bizi Arayın

TEL:

Ankara: 0312 386 33 89

İstanbul: 0212 873 26 33

MAIL:

info@engteknik.com

Yukarıdaki konulardan birisi veya tamamı için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizi arayın...

bottom of page