top of page

TS EN ISO/IEC 17020

Muayene Kuruluşları Akreditasyonu

Tıbbi laboratuvarların müşterileri; hastalar, analiz raporu talep eden kuruluş ve işletmeler, kamu hastaneleri birlikleri, özel hastaneler, muayenehane sahibi doktorlardır

Hemen Teklif İçin Lütfen Formu Doldurun

Muayene kuruluşlarının faaliyetleri Tasarımın, ürünün, hizmetin, sürecin veya imalatın muayenesi ve belli şartlara uygunluğunun kontrolünü kapsamaktadır. Muayene kuruluşları, günlük hayatımızda kullandığımız birçok eşyanın güvenlik açısından periyodik imalat, süreç gibi kontrollerinde etkin rol oynarlar. Bu rol muayene kuruluşlarınca yapılan faaliyetlerin yüksek güvenilirlik arz etmesine, faaliyet gösterdiği alanlarda yetkinliğini bir şekilde göstermiş olması ihtiyacına neden olur. Akreditasyon; Ulusal ve uluslararası platformlarda geçerliliği sağlaması ile yapılan muayene faaliyetinin standartlara veya şartnamelere dayandırılarak yetkinliğinin, güvenilirliğinin ve kalitesinin sağlandığı kilit unsurlardandır. Türkak akreditasyonunun, ulusal ve uluslararası geçerliliği mümkün kılan MLA/MRA karşılıklı tanınma anlaşmalarını imzalamıştır. Dolayısıyla TÜRKAK tarafından akredite edilen muayene kuruluşlarının akreditasyon kapsamlarında yer alan faaliyetleri sonucunda, ürettikleri raporlar ve sertifikalar uluslararası geçerlilik kazanır. Türkak muayene kuruluşlarının akreditasyonu denetimlerinde tüm dünya üzerinde muayene kuruluşlarının akreditasyonu da kullanılan TS EN ISO IEC 17020 2012 Uygunluk Değerlendirmesi Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi için şartları standartlarını temel alır. TÜRAK 'ın üyesi olduğu ILAC ve EA tarafından hazırlanmış rehber dokümanlarda belirtilen açıklayıcı ve ek kriterlerde TÜRKAK tarafından takip edilir ve gerektiğinde denetimlerde kullanılır. Denetim süreci muayene faaliyetlerinin ilgili alanlarda yetkili teknik uzmanlarca denetlenmesini de içerir. Diğer alanlarda olduğu gibi muayene alanında da akreditasyon gönüllülük esasına dayanır.

Tebrikler! Mesajınız alındı.

bottom of page