top of page

Eğitim Takvimi

as9100
ENGCERTIFICATION kopya.png

AS/EN 9100D:2016 EĞİTİMİ

Savunma, uzay ve havacılığa yönelik ürün tasarlayan, geliştiren, üreten ve satış sonrası destek veren tüm firmalara gerekli olan ana yüklenicilerin talep ettiği AS/EN 9100 standardına yönelik AS9100 temel eğitimi düzenliyoruz.

EĞİTİM İÇERİĞİ

EĞİTİME KAYIT

AS9100 EĞİTİM İÇERİĞİ;

1.     GENEL YÖNETİM STANDARTLARININ İNCELENMESİ YÖNTEMİ

2.     AS9100 STANDARDI TEMEL EĞİTİMİ

2.1.   İLGİLİ BÜTÜNCÜL STANDARTLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME

2.2.   TEMEL STANDART EĞİTİM

2.3.   9001’DEN FARKLI OLAN UYGULAMA MADDELERİNİN DETAYLI ANLATIMI

2.4.   KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ VE İZLENEBİLİRLİK KONULARINDA ÇALIŞTAY

2.5.   EK’LERİN ANLATILMASI

2.6.   TEKNİK DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

3.     PROSES ÇALIŞTAYI VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME


EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK DOKÜMANLAR:

  1. Konfigürasyon Yönetim Prosedürleri (tanımlama ve kontrol)

  2. Mühendislik Değişiklik İsteği (MDİ) [ECP/ECR]

  3. Konfigürasyon Numara Atama Çizelgesi

  4. Ürün Konfigürasyon Listesi (ÜKL)

  5. İlk Numune Onayı (FAI) Planlama/Takip Dokümanı

  6. Tasarım Aşama Takip Formu

  7. Risk Yönetim Planı ile ilgili kayıtlar (Risk Takip Formu vb.)

  8. Örnek Prosedürler (tasarım yönetimi, vb.)

Eğitim sunumu eğitim esnasında verilecektir

GENEL KATILIMCI PROFİLİ;

Şirketlerinde AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yönetim sistemi kurulması ve işletilmesi sürecinde yer alabilecek tüm üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, yönetim sistemi sorumluları, bu sektörde çalışan/çalışmak isteyenler

Eğitime katılım için egitim@engcert.com adresine mail ile bilgi verebilirsiniz. Aynı kuruluştan iki kişi ve üzeri katılımlarda %10 indirim uygulanacaktır.

İrtibat

Ofis Tel: 0312 472 20 42

Cep Tel: 0555 084 20 42

Eğitim ücreti: Lütfen İrtibata Geçiniz

Eğitim tarihi: Takvime Bakınız

Eğitim sonunda sertifika verilecektir.

Eğitim yeri: Aşağı Öveçler Mah. 1314. Cad. No:8/15
Çankaya/Ankara

4500
ENGCERTIFICATION kopya.png

ISO 45001:2018 Baş Denetçi Eğitimi

IRCA ONAYLI
 

ttm.png

Eğitim; CQI|IRCA onaylı kuruluş TTMistanbul gözetiminde Ankara'da gerçekleşecektir. Söz konusu eğitim COI/IRCA onaylıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

·       İSG terminolojisi

·       Tehlike kavramı ve riskler - kazalar

·       İSG yönetim sistemleri ve faydaları

·       İSG yönetim standartları ve tarihsel gelişimi

·       ISO 45001 standartlar ailesi

·       ISO 45001 standardı maddelerinin detaylı analizi

·       ISO 45001'e uygunluk sağlamanın yolları

·       İSG mevzuatı ve yasal uygunluk

·       Sürekli iyileşme

·       Denetim kavramı ve tipleri

·       Denetimlerde kaynak gerekliliği

·       Denetçi ve Baş Denetçi sorumlulukları ve görevleri

·       Denetimlerin planlanması, riske dayalı planlama

·       Denetim hazırlıkları, soru listesi,

dokümantasyon

·       Denetleme ve denetleme teknikleri, bilgi toplama, değerlendirme

·       1. Aşama ve 2. Aşama denetim simülasyonları

·       Soru sorma, görüşme yapma

·       Denetim bulguları, raporlama

·       Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme

·       Denetimlerde ekip dinamizmi

·       Denetim becerileri

·       Denetimlerde zaman yönetimi

·       Denetim bulgularının değerlendirilmesi

·       Uygunsuzluk tespiti, sınıflandırma

·       Takip faaliyetleri

·       Sınav

EĞİTİME KAYIT

Eğitime katılım için egitim@engcert.com adresine mail ile bilgi verebilirsiniz. Aynı kuruluştan iki kişi ve üzeri katılımlarda %10 indirim uygulanacaktır.

İrtibat

Ofis Tel: 0312 472 20 42

Cep Tel: 0555 084 20 42

17025
ENGCERTIFICATION kopya.png

ISO/IEC 17025:2017 Geçiş + Deney Laboratuvarları İçin Risk Analizi Eğitimi + İç Tetkik(ISO 19011 Tabanlı) Eğitimi

TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı Eğitimi

❖      17025:2017 Temel Değişiklikler / Maddesel Değişiklikler

❖       Revizyon Nedenleri

❖      TÜRKAK Kılavuzu- Temel Değişiklikler

❖      Temel değişiklikler-Farklılıklar

❖      TÜRKAK R-20.43 Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehberin Gerektirdikleri

❖      Standart Yapısı

❖      Standart Yapılandırması

❖      Standart Kapsamı

❖      TÜRKAK Kılavuzu- Karar Kuralı

❖      Tarafsızlık ve Gizlilik

❖      Yapısal Gereklilikler

❖       Kaynak gereklilikler

❖      TÜRKAK Kılavuzu- Laboratuvar Bilgi Sistemi

❖       Proses Gereklilikleri

Laboratuvar Faaliyeti

Deney Laboratuvarları İçin Risk Analizi Eğitimi

❖      Risk Yönetimi

❖      Risk Analizi, Risk Değerlendirmesi

❖      ISO 31000:2018 Değerlendirmeleri

❖      Risk Temelli Düşünme

❖      Risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik faaliyetler (Seçenek A)

❖      TÜRKAK Kılavuzu- Risk Temelli Düşünce

❖      Risk ve Fırsatların Ele Alınmasına Yönelik Faaliyetler

❖      FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi), Uygulamaları

SWOT Analizi

TS EN ISO/IEC 17025:2017 İç Tetkikçi Eğitimi

❖      ISO/IEC 17025:2017 İç Tetkik Şartları

❖      ISO/IEC 17025:2012, ISO/IEC 17025:2017 iç tetkik karşılaştırılması

❖      ISO 19011:2018 yönetim sistemleri tetkik kılavuzu

❖      İç tetkik amacı - kalite denetimi, tetkik tipleri

❖      İç tetkik türleri ve kapsamı

❖      Denetim içeriği

❖      Proses denetimi-sistem denetimi

❖      Tetkik tanımları

❖      Tetkik Prensipleri

❖      Tetkik Aşamaları

❖      Denetçi araçları, soru listeleri hazırlama

❖      İç Denetim (Neden, nasıl, kimlerce?)

❖      Denetçi Nitelendirme Kriterleri

❖      Denetçinin Sorumlulukları

❖      Denetçinin Görevleri

❖      Denetimin Aşamaları

❖      Tetkikin Gerçekleşmesi

❖      İç tetkik, ip uçları dikkat edilecek hususlar

❖      Denetim Dokümanları

❖      Uygunsuzluklar ve öneriler

❖      Uygulamalı Vaka Çalışmaları

Tetkik sonrası faaliyetler

EĞİTİME KAYIT

Eğitime katılım için egitim@engcert.com adresine mail ile bilgi verebilirsiniz. Aynı kuruluştan iki kişi ve üzeri katılımlarda %10 indirim uygulanacaktır.

İrtibat

Ofis Tel: 0312 472 20 42

Cep Tel: 0555 084 20 42

EĞİTİM TALEP FORMU

Ön talebiniz alınmıştır.

Talep Formu
bottom of page