top of page

Diğer Faaliyet Alanlarımız

“Yeni bir fikir ya kendine bir şampiyon bulur, ya da ölür.” 
Edward Schon
Diğer Danışmanlık Faaliyetleri

Üretim ve hizmet sunumu konusunda ve reorganizasyon ihtiyaçlarında tecrubeli kadromuz ile hizmetinizdeyiz...

Tedarikçi ve Taşeron Dentimleri

Kuruluşların bayilerinin, tedarikçi ve taşeronlarının durumunu tespit edebilmeleri için sürekli yerinde denetim yapmaları artık bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.Bizler hem Belgelendirme kuruluşlarının müşterilerini denetlemesi hem de kuruluşların bayi, taşeron ve tedarikçilerini denetlemesi konusunda beraber belirlenen kriterler doğrultusunda uluslarası denetim standardı çerçevesinde bu faaliyetlerimize 2008 yılından beri güçlü denetçi kadromuz ile devam etmekteyiz.

Maden Mühendisliği Büro Faaliyetleri

Bilirkişi Raporları

İmalat Haritaları

Proje Hizmetleri

a. Arama Faaliyet Raporu
b. Sevk Fişi Talep Projesi
c. Terk Raporu
ç. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi
e. İşletme Projesi / Temdit Projesi
f. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu
g. Kamulaştırma vb Rapor Düzenlemesi
h. Orman İzni
ı. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)
i. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti
j. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti)
k. Fizibilite Projesi

İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık faaliyetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı - Danışmanlık Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı kapsamında, 

- Risk analizlerinin yapılması ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi 
- Kurulıuşların ihtiyaç duyduğu tüm yönerge ve talimatların hazırlanması 
- İş kazası sonucu yapılacakların belirlenmesi 
- Acil durum planlarının hazırlanması 
- OHSAS 18001 Stadndart sisteminin kurulması ve uyumun sağlanması için gerekli danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız...

bottom of page