top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyumlaştırma Hizmetleri

Collating Veri
KVK Hizmetleri
Bizi Arayın

TEL:

GSM: 0532 223 98 85

Ankara: 0312 386 33 89

İstanbul: 0212 873 26 33

MAIL:

info@engteknik.com

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilgili yönetmelik tebliğ ve kurul kararlarına uyumluluğun sağlanması için BGYS Baş Denetçileri ve Avukat desteği ile organizasyonunuzun bu gerksinimleri karşılamasında etkin danışmanlık desteği sağlamaktayız.

25 Milyon TL Bilanço Aktifine(veya Pasifine) sahip veya 50 kişiden fazla çalışanı bulunan, istisnaları kurulca belirlenmişler hariç özel nitelikli verileri işlemeyi ana faaliyeti gereği yapan tüm organizasyonlar bu şartlardan herhangi birine haiz duruma geldiğinde Kanun kapsamındadır ve Kanun ve Kanundan kaynaklanan diğer düzenlemeler uymak zorundadır.

Faaliyet Adımları:

1. Veri Sorumlusu Yönetici Girişi ile veri sorumlusunun teyidi için başvuru formu doldurularak KVKK ya başvurunun gönderilmesi ve onaylanması akabinde irtibat kişisi atama, mevcut parola değiştirme, yapılan bildirimleri görüntüleme ve Sicil kaydını silme işlemlerinin yapılabilmesi için danışmanlık desteği

2. Sicile Kayıt: Veri Sorumlusunca irtibat kişisi olarak atanmış olan kişi tarafından giriş yapılması ve doğrulanması akabinde veri sorumlusuna ait Sicil kaydının tamamlanması için danışmanlık desteği

3. Envanter hazırlamak üzere bir ekibin oluşturulması veya kişilerin görevlendirilmesi

4. Envanter Hazırlama Çalışmaları

  • Süreç veya Faaliyet Bazında Kişisel Verilerin Tespiti

  • Tespit Edilen Kişisel Verilerin Niteliklerinin Belirlenmesi

  •  İşlenen Kişisel Verinin Hukuki Sebebinin Tespiti

  • Kişisel Veri İşleme Amaçlarının Tespiti

  • Veri Konusu Kişi Grubunun Belirlenmesi

  • İşlenen Kişisel Verilerin Saklama Süresinin Belirlenmesi

  • İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı / Alıcı Gruplarının Belirlenmesi

  • Yabancı Ülkelere Aktarılan Kişisel Verilerin Belirlenmesi

  • İşlenen Kişisel Veriler İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirlerin Belirlenmesi

 

5. Envantere uygun olarak geliştirilmiş Kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanması ve yayınlanması için danışmanlık ve planlama

6. Envantere uygun olarak geliştirilmiş Aydınlatma Yükümlülüğüne uygun metnin hazırlanması ve yayınlanması için danışmanlık ve planlama

7. Envantere uygun olarak geliştirilmiş açık rızanın kapsamının belirlenmesi ve açık rıza metinlerinin geliştirilerek personele ve gerekli diğer taraflara imzalatılabilmesi için danışmanlık ve planlama

8. Verilerin Veri sorumlusu tarafından VERBİS sistemine VERBİS in tanmımladığı formatta girilmesinde etkin danışmanlık ve uygulama desteğinin verilmesi

9. Hizmetin Son Bulması

bottom of page