top of page

E-Mail Gizlilik Bildirimi


Bu e-posta ve ekleri yalnızca yukarıda belirtilen kişi ve/veya kuruluşun münhasıran kullanımına yönelik olup kişiye özel ve/veya gizli bilgiler içerebilir. Eğer bu e-postanın muhatabı değilseniz veya bu e-posta size yanlışlıkla ulaştıysa, göndereni derhal cevabi e-posta ile bilgilendiriniz, e-posta mesajını ve eklerini sisteminizden siliniz ve e-posta mesajı ve eklerini kesinlikle kullanmayınız, kopyalamayınız, kaydetmeyiniz, çoğaltmayınız, değiştirmeyiniz, yayımlamayınız, üçüncü kişilere ifşa etmeyiniz veya diğer başka bir şekilde iletmeyiniz. E-posta mesajlarımız ve ekleri gönderilmeden önce virüs taramasından geçirilmektedir. Ancak, virüslerin kontrol edilmesi muhatabın yükümlülüğünde olup ENG Belgelndirme ve Teknik Kontrol LTD ŞTİ virüsler nedeniyle meydana gelebilecek durumlardan sorumlu değildir.

E-Mail Confidentiality Notice

This e-mail and any attachments are solely intended for the use of the addressee, and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or if you have received this e-mail in error, notify the sender immediately by return e-mail, delete it and any attachments from your system permanently and do not use, copy, save, reproduce, change, publish, disseminate, disclose or distribute or otherwise share its contents with third parties. All our emails and any attachments are scanned for all viruses before they are sent. However, you should take full responsibility for virus checking. ENG Belgelndirme ve Teknik Kontrol LTD ŞTİ do not take any responsibility for viruses.

bottom of page